Giv klokken sin stemme tilbage

Projektet indeholder en renovation af mellemgangen mellem kirken og menighedssalen, som i dag ikk er isoleret. Den nye svalegang vil kunne åbnes op, således at haven inddrages mere i kirkens aktiviteter og arkitektur.

Projektet indeholder en renovation af mellemgangen mellem kirken og menighedssalen, som i dag ikk er isoleret. Den nye svalegang vil kunne åbnes op, således at haven inddrages mere i kirkens aktiviteter og arkitektur.

 
 

Sankt Therese Kirke kunne den 14. december 2015 fejre sit 80 års jubilæum. Det er altså 80 år siden, at kirken og dens bygninger blev indviet af biskop Brehms. Vi kan alle takke arkitekt Alfred Cock-Clausen og de mange bygningsarbejdere for deres kærlig hånd og dygtige håndværk, da de byggede kirken, for menigheden har ikke haft de store vedligeholdelsesudgifter eller har skulle foretage store renoveringsopgaver som man hører om i andre menigheder. Men det kan vi ikke forlade os på, hvorfor menighedsrådet har iværksat Projekt Nyt Klokketårn.

PROJEKT NYT KLOKKETÅRN HAR TO FASER:

Den første fase er at restaurere kirkens klokketårn og klokke, så den igen kan ringe ved højmesser og andre kirkelige begivenheder. Det er årtier siden den sidst har ringet.

Den anden fase er at udskifte kirkens tag, så det kan tjene kommende generationer lige så godt som det tjent vores. Menighedsrådet vil samtidigt med udskiftning af foretage en energirenovering, som skal være vores menigheds bidrag til at leve op til pavens formaninger i Laudato Si.

Sankt Therese Kirke set fra præstens have.

De to faser behøver ikke at gennemføres på en og samme tid, da restaureringen af klokketårnet kan igangsættes før en udskiftning af taget. Derudover påtænkes der i forbindelse med en energirenovering af korgangen ned til kantinen en udskiftning af det eksisterende murværk ud mod haven med et glasparti, som om sommeren kan åbnes og give direkte adgang til haven og skolens parkarealer.

HVORDAN KAN DU HJÆLPE?

Du kan derfor hjælpe til projektets gennemførelse på en af to måder - eller dem begge:

  • Donation: Hvis du har mulighed for at give et bidrag til projektet, kan du indsætte dem på bankkonto 4183-0005001471 mærket “Klokketårn Hellerup”. Du vil derigennem opnå et skattefradrag på størrelsen af dit bidrag.

  • Fundraising: Hvis du kende til en fond eller anden kilde, hvorfra menighedsrådet kan ansøge om støtte, så kan du sende en e-mail til Frode Lundsten (her).

Uanset hvilken af de to, du vælger, er dit bidrag til stor hjælp!

Der vil løbende blive orienteret i sogneblad, igennem nyhedsbreve og efter søndagsmessen om projektets fremdrift, ligesom du er velkommen til at rette henvendelse til menighedsrådet hvis du sidder inde med et spørgsmål.