Back to All Events

Ekstraordinær generalforsamling i HEK

 • Hellerup Katolikker Bernstorffsvej 56 2900 Hellerup Danmark (map)

Hellerup Katolikker, HEK, indkalder til ekstraordinær generalforsamling søndag den 21. oktober 2018 kl. 12:00 i Ungdomslokalet i Sankt Therese Kirke med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent

 2. Godkendelse af dagsorden

 3. Godkendelse af vedtægtsændringer,

  1. Formål, §2, stk. 1: fraHEK er en lokalforening under DUK, og har som formål at organisere katolsk børne- og ungdomsarbejde inden for Skt. Andreas og Skt. Therese Sogn, Gentofte. Aktiviteter er rettet mod børn og unge op til 30 år.tilHEK er en lokalforening under DUK, og har som formål at organisere katolsk børne- og ungdomsarbejde inden for Skt. Andreas og Skt. Therese Sogn, Gentofte.

  2. Formål, §3, stk. 2: Fjernes.

  3. Medlemmer, §4, stk. 2: Fjernes

  4. Medlemmer, §5, stk. 3: Fjernes

  5. Bestyrelse og arbejde, §6, stk. 1: fraLokalforeningen ledes af en bestyrelse. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen blandt lokalforeningens medlemmer.tilLokalforeningen ledes af en bestyrelse. Bestyrelsen vælges på HEK’s generalforsamling.

  6. Bestyrelse og arbejde, §6, stk. 2: fraBestyrelsen vælger på sit første møde en formand og en kasserertilBestyrelsen konstituerer sig selv på sit første møde.

  7. Bestyrelse og arbejde, §6, stk. 3: fraBestyrelsen skal bestå af mindst to personer og højst seks personer.tilBestyrelsen skal bestå af mindst to personer (formand og kasserer) og højst seks personer.

  8. Bestyrelse og arbejde, §7, stk. 3: Fjernes

  9. Tegningsregler, §8, stk. 1: fraFormand og kasserer er tegningsberettiget og forpligter organisationen i alle forhold udadtil, når disse er myndige. Hvis de er under 18 år udpeger bestyrelsen en myndig person til varetage tegningsrettet.tilFormand og kasserer er tegningsberettiget og forpligter foreningen i alle forhold udadtil, når disse er myndige. Hvis de er under 18 år udpeger bestyrelsen en myndig person til varetage tegningsrettet.

  10. Generalforsamling, §10, stk. 1: fraGeneralforsamlingens dagsorden skal minimum indeholde følgende punkter:

   Formandsberetning

   Godkendelse af lokalforeningens regnskab

   Præsentation af budget for indeværende regnskabsår

   Valg af bestyrelse

   Valg af revisor

   Valg af 2 repræsentanter til DUK’s Årsmøde

   Eventuelt

   til

   Generalforsamlingens dagsorden skal minimum indeholde følgende punkter:

   Formandsberetning

   Godkendelse af lokalforeningens regnskab

   Præsentation af budget for indeværende regnskabsår

   Valg af bestyrelse

   Valg af revisor

   Indkomne forslag og ideer fra medlemmer

   Eventuelt

  11. Vedtægtsændringer, §11, stk. 1: Fjernes

  12. Opløsning, §12, stk. 1: fraBeslutning om lokalforeningens opløsning samt beslutning om anvendelse af lokalforeningens midler træffes på en til dette formål indkaldt generalforsamling. Beslutning om oplæsning forelægges DUK’s hovedbestyrelse.tilBeslutning om lokalforeningens opløsning samt beslutning om anvendelse af lokalforeningens midler træffes på en til dette formål indkaldt generalforsamling. DUK vil blive orienteret i forbindelse med en opløsning af foreningen.

Earlier Event: October 21
Rosenkrans & messe
Later Event: October 22
Laudes, tilbedelse & messe