Kære menighed

Mit navn er Minh Quang Nguyen, og jeg har fået den ære at blive jeres nye præst i Sankt Sankt Andreas og Sankt Therese menighed. Jeg er født og opvokset i Vietnam i en familie med 9 søskende, men flyttede til Danmark sammen med mine forældre og mine 6 søskende som familiesammenføring i slutning af 1992. I 1995 tog jeg til London, England, hvor jeg læste filosofi og teologi. Jeg blev præstevielse i 2002, og har arbejdet i forskellige menigheder. Jeg har blandt andet været i Sankt Ansgar, Sankt Birgitta Kirke i Maribo og Hellig Kors på Lolland Falster, Sankt Kjelds Kirke i Viborg og Vor Frue Kirke i Silkeborg inden jeg tog til Rom i 2015, hvor jeg har afsluttet mit studium i dogmatik ved det pavelige universitet Angelicum.

Jeg er glad for at have fået kaldet til på denne måde at give gladeste budskab om Guds kærlighed videre til børn og gamle, og til alle dem midt imellem. Jeg er glad for at få lov til med dette budskab at være med i menneskers mest vidunderlige og gladeste øjeblikke men også i deres tungeste og mest sørgelige øjeblikke. Og jeg kan blive helt rørt og ydmyg, når jeg oplever folks generøsitet og engagement i forhold til Kirken og i deres samvær med mig som præst. Og som sognepræst glæder det mig altid, at vi har så mange aktiviteter i menighed. Der burde være noget for hver smag og hver temperament gældende lige fra første kommunions til firmelses forberedelse til bede grupper, bibelaften, retræte og ældreformiddag. Ikke blot vore ansigter, men også aktiviteterne i menighed viser Kirkens universelle karakter og bredte. Og skal vi som Kirke fortsat lykkes her i Sankt Andreas og Sankt Therese menighed, er der brug for alles indsats. Alle kan noget. Alle har noget uundværligt, som de kan bidrage med i Kirkens arbejde. Det kræver vision. Det kræver håb. Ja, for at bruge den gamle profets ord, så har vi brug for gamle, der drømmer drømme, og unge, der skuer syner.

Og må Gud så lægge sin velsignelse til, så vi på hver vores måde kan være med til at give det gladeste budskab videre til andre, der i såvel sorg som glæde har brug for at høre om - og opleve sig favnet af - Guds store kærlighed.

Kristus er tilstede blandt os. Og som kristne kalder Gud os også os til at være tilstede for hinanden. Vi har i liturgien ikke blot fællesskab med Ham, men også med hinanden. Søndagsmessen er det synlige sted, hvor Kristus møder os som fællesskab. Eukaristien er kilden og målet for vores kristne fællesskab. Men ikke på eksklusive måde, for ud af vores liturgiske fællesskab udspringer mange andre fællesskabsformer og aktiviteter. Det handler selvfølgelig om vores bøn for hinanden, men i høj grad også om de mange andre aktiviteter sogne byder på lige fra sogneundervisning til menighedsaktiviteter, børn og ungdomsarbejde til vores besøg hos de syge og ældre. Vi er et fællesskab ikke kun om søndagen men hele tiden. Lad os huske hinanden i bønnen, så vi til stadighed støtter og glæder hinanden.

Det tager lidt tid for mig at lære jer at kende, derfor beder jeg jer for jeres forståelse og tålmodighed. Jeg har ikke anet, hvem er hvem, hvor noget er, og hvordan ting fungerer. Men jeg håber på, at langsomt begynder tingene at komme på plads. Jeg glæder mig meget til at lære jer bedre at kende, og ser frem til at arbejde sammen med jer. Der er nogle konkrete udfordringer, som vil få betydning for os fremover. Men en menighed gøres jo ikke af præster! Det er Helligånden, som gør den. Det er den Helligånd, som virker også i og igennem de mange frivillige og deres engagement og de gode kræfter, der er at trække på. Lad os derfor se frem med den samme tillid og spænding på den nye virkelighed, som Gud har i vente til os. Kirken er den samme, men alligevel ny. Opgaven er den samme, men alligevel fornyer vi os i vor forkyndelse og tilstedeværelse lokalt i sikker forvisning om Guds fortsatte tilstedeværelse.

p. Quang Minh Nguyen