Bede rosenkransen inden messen

Kære alle,

Paven Frans har indbyder alle troende i hele verden til at bede rosenkransen hver dag i hele rosenkransensmåneden, oktober, og til således at forenes i fællesskab og bod som Guds folk i at bede Den hellige Guds Moder og Den hellige Ærkeengel Michael om at beskytte Kirken mod djævelen, som altid prøve på at adskille os fra Gud og fra hinanden. Derfor vil vore menighed fra nu af bede rosenkrans inden messe, dvs., vi begynder at bede rosenkrans nu på søndag d. 7. oktober fra kl. 10.20 i Skt. Therese kirke, og kl. 11.20 i Skt. Andreas kirke.

P. Minh Quang Nguyen