Søndag den 24. februar

Victoria Mouritsen gik bort i den forgangne uge. Der er endnu ikke fastlagt en dato for bisættelsen.

Lørdag d. 2. marts

  • Fastelavnsfest, kl. 16:30- 20:00. Tilmelding til sognesekretæren.

Søndag d. 10. marts

  • Indkaldelse til HEK’s ordinære generalforsamling, kl. 12:00 i Ungdomslokalet. Dagsorden er ophængt i våbenhuset.

10. - 18- august

  • Menighedens pilgrimsrejse til Det Hellige Land med dansk guide, fly, kost og logi og lokal transport rundt til de steder, hvor Jesus gik. Tilmelding til menighedsrådsformanden.