Søndag den 3. marts

Tak til alle de frivillige, som bidrog til planlægning, afvikling og deltagelse i menighedens fastelavnsfest. Der vat 118 tilmeldt, hvoraf 48 var børn.

Mandag d. 4.

 • Bibeltime, kl. 19:30

Tirsdag d. 5.

 • Ingen laudes kl. 07:00

 • Morgenmesse kl. 8:00 flyttes til kl. 10:00

 • Morgenmesse kl. 8:15 i Sct. Andreas

 • KÆK - møde i Sct Andreas, som starter med en messe kl. 11:30, og derefter frokost i menighedslokalet efterfulgt af et foredrag ved  p. Quang, om ’De Helliges Samfund’

 Onsdag d. 6. - Faste- og abstinensdag

 • Morgenmesse kl. 8:00 aflyst, da der er skolemesse kl. 9:00 på engelsk og kl. 10:00 på dansk.

 • Askeonsdagsmesse i Skt. Therese kirke kl. 17:00 med askeindvielse

 • Askeonsdagsmesse i Sct. Andreas kirke kl. 9:00 med askeindvielse

 • MiniKUK, kl. 18:00

 Fredag d. 8.

 • Korsvej i Sct. Andreas hver fredag i fastetiden, kl. 16:00

 Lørdag d. 9.

 • Korsvejsandagt, kl. 10:50, efterfulgt af messe, kl. 11:30

 • Messe i Sct. Andreas, kl. 17:00, efterfulgt af Watoto Skoleprojekt, kl. 18:00

 Søndag d. 10.

 • Familiemesse, kl. 10:30, efterfulgt af Familiedag til ca. kl. 14

 • Engelsk familiemesse, kl. 16:30

 • Menigheden indkaldes til HEK’s ordinære generalforsamling. Se opslag og dagsorden i våbenhuset.