Søndag d. 14. oktober

Menighedsrådet sender en stor tak til alle, som bidrog til at Sankt Therese Festen blev en succes. Vi var omkring 100 personer til stede. Overskuddet fra festen fordeles mellem Caritas og Projekt Klokketårn (læs om projektet her).

Onsdag d. 17

  • Havedag i Sankt Andreas Kirke kl. 10:30-14:00

Søndag d. 21.

  • HEK indkalder til ekstraordinær generalforsamling kl. 12:00. Dagsorden kan findes her.

Lørdag d. 10. november

  • Programmet for Den Hellige Therese af Lisieux´og hendes forældres relikviers besøg i Sankt Therese Kirke kan findes her. Der er brug for frivillige til de mange aktiviteter før og under besøget.

Pilgrimsrejse 2019

  • Næste års pilgrimsrejse går til Det Hellige Land i perioden 10.-18. august. Menigheden har fortrinsret til en plads på rejse indtil den 30. november. Herefter bliver den udbudt til hele bispedømmet. Læs mere her.