Dit bidrag betyder mere end du tror

Den katolske Kirke i Danmark er samlet i Bispedømmet København. Kirken modtager ikke tilskud fra staten, men finansieres gennem katolikker i Danmarks kirkebidrag, kollekter, arv og gaver, samt fra donationer fra velgørere i ind- og udland.

Sankt Andreas og Sankt Therese Pastorat fungerer som en selvstændig juridisk enhed, men er samtidig en integreret del af fællesskabet (Den katolske Kirke i Danmark). Økonomisk hænger bispedømmet og sognene sammen og udgør tilsammen Den katolske Kirke i Danmark.

Sognet varetager og finansierer vedligeholdelsen og driften af de kirkebygninger, som hører til i Sankt Andreas og Sankt Therese Pastorat, og betaler en andel af sine indtægter til bispekontoret, som derigennem finansierer den fælles administration af aktiviteterne på bispedømmeplan. Det gælder fx udgifter i relation til præsterne, hovedparten af vedligeholdelsesudgifterne på kirkens ejendomme, udgifterne til administration og information, samt tilskud til institutioner og udgifter til råd og udvalg.