Menighedsrådet

Fra venstre foran: Pil Gauguin, Gertrud Messerschmidt, p. Fabrizio Milazzo, Michala Lange Baerentsen, Klaus-Dieter Langbein. Fra venstre midt: Leszek Cegielski, Felicity Pors, Ninfa Rangel Christensen. Fra venstre bagerst: Frode Lundsteen Hansen, Christian Lindegaard. p. Minh Quang Nguyen er pr. 1. august 2018 indtrådt i menighedsrådet og p. Fabrizio Milazzo udtrådt ved samme lejlighed.

 
 

Valgperiode 2018-2022

  • p. Minh Quang Nguyen, sognepræst

  • Frode Lundsteen Hansen, Va.H.G, formand

  • Michala Lange Baerentsen, næstformand

  • Felicity Pors

  • Pil Gauguin

  • Gertrud Messerschmidt

  • Ninfa Rangel Christensen

  • Klaus-Dieter Langbein

  • Lescek Cegielski

  • Christian Lindegaard

Menighedsrådet mødes typisk hver måned. Hvis man ønsker et punkt på dagsordenen, bedes man sende en e-mail (her) til formanden med en motivation for punktet.

Seneste referat kan læses her.

Dato for næste menighedsrådsmøde findes her.